Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jarosław Zieliński


Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2264) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 2598). Poseł Jarosław Zieliński:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Sprawozdanie sprawozdaniem, można napisać w nim wszystko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-02 08:14

Zobacz także:Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

47 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Poseł Jarosław Zieliński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przeprowadzona w lipcu 1945 r., a więc w warunkach pokoju, dwa miesiące po zakończeniu drugiej wojny światowej, wielka akcja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 09:08

Zobacz także:Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

47 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku (druki nr 2513 i 2626). Poseł Jarosław Zieliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Celem tego projektu uchwały jest, po pierwsze, oddanie hołdu ofiarom obławy augustowskiej, co jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 14:43

Zobacz także:Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

47 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku (druki nr 2513 i 2626). Poseł Jarosław Zieliński:     Swoje pytanie chciałbym skierować również do rządu, ale nie ma przedstawiciela rządu. Chciałbym zapytać mianowicie - może rząd,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 14:13

Zobacz także:Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

47 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku (druki nr 2513 i 2626). Poseł Jarosław Zieliński:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chcę na początku podziękować pani poseł Elżbiecie Kruk, która przedstawiła sprawozdanie z prac... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 13:28

Zobacz także:Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jarosław Zieliński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan poseł Piechota, występując w imieniu wnioskodawców, powiedział, że osoby niepełnosprawne odczuły 25 lat wolności i demokracji, ale też zauważył, że jest cały szereg powodów do wstydu. I myślę, że to jest dobra diagnoza. Rzeczywiście tak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-14 09:00

Zobacz także:


Poseł Jarosław Zieliński - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jarosław Zieliński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Organizacje pozarządowe niosą potrzebującym pomoc w wielu dziedzinach, ale niewątpliwie same też potrzebują wsparcia i pomocy ze strony władzy publicznej. Jedne tę pomoc i to wsparcie otrzymują, inne nie i to nie zawsze dlatego, że są słabsze, że są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-16 17:26

Zobacz także: