Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jarosław Stawiarski


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych (druk nr 3971). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia przewodniczący Komisji poseł Andrzej Orzechowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja na temat przebiegu aukcji na rezerwację częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz. Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:58


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699) - przedstawia przewodnicząca podkomisji posłanka Danuta Pietraszewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3545 i 3767). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 18:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o związkach metropolitalnych (druki nr 2107 i 3729). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 19:59


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:59


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

„Przygotowanie Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 roku.” Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 11:02


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3545). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-04 10:43


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie informacji na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji rządowej - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 12:05