Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jarosław Gowin


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci (druk nr 3978) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 08:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działaności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 10:34


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych (druk nr 3964).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3965). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 09:34


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3965) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3837 i 3907).Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 13:01


Komisja Zdrowia (ZDR) - cz. 1

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3864) - uzasadnia poseł Michał Szczerba.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawyo zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Lidia Gądek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 11:59


Komisja Zdrowia (ZDR) - cz. 2

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3864) - uzasadnia poseł Michał Szczerba.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawyo zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Lidia Gądek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 18:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Dariusz Dziadzio. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-22 16:29


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763) - kontynuuje. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-16 16:06


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763 cz. 1 i 2) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-11 14:11