Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Jarosław Gowin


Data wpływu W sprawie
2015-06-18 w sprawie planowanego przez Zarząd PKP CARGO SA przeniesienia krakowskiej siedziby centrali spółki do Katowic
2015-06-18 w sprawie planowanego przez Zarząd PKP CARGO SA przeniesienia krakowskiej siedziby centrali spółki do Katowic
2015-06-18 w sprawie przeciwdziałania bezrobociu po planowanej na 2017 r. likwidacji Elektrowni Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów SA w Turku w woj. wielkopolskim
2015-06-02 w sprawie zmiany finansowania udziału osób dorosłych z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej
2015-04-13 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-04-13 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-04-13 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-02-18 w sprawie postępowań toczących się pomiędzy bankami a kredytobiorcami
2015-02-10 w sprawie podwyższenia od 1 marca 2015 r. opłat za poruszanie się autostradą A4 między Katowicami a Krakowem
2015-02-10 w sprawie ochrony lokalnych rynków przed monopolem międzynarodowych sieci handlowych
2015-02-10 w sprawie finansowania odcinka drogi S7 od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim
2014-10-13 w sprawie finansowania lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci
2014-10-07 w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do usług fitness
2014-09-12 w sprawie niweczenia skutków tzw. ustawy deregulacyjnej
2014-07-01 w sprawie handlu równoległego lekami
2014-05-26 w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenie części woj. małopolskiego, w szczególności na terenie pow. nowotarskiego
2014-04-11 w sprawie wejścia w życie unijnych przepisów dotyczących zawartości substancji smolistych w żywności
2014-03-13 w sprawie listu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wysłanego w dniu 26 lutego 2014 r. do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast odnoszącego się do wątpliwości, które pojawiły się w świetle medialnych doniesień o konieczności dostarczenia przez rodziców 6-letnich dzieci opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych w przedmiocie gotowości szkolnej 6-latków
2014-01-20 w sprawie wydania rozporządzenia obejmującego powiaty poszkodowane przez wiejący w ostatnich dniach wiatr halny
2013-11-26 w sprawie budowy przejścia podziemnego lub kładki dla pieszych na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Libertów gm. Mogilany w pow. krakowskim
2012-06-20 w sprawie ujednolicenia systemu funkcjonowania szkół muzycznych w Polsce
2012-06-20 w sprawie pomocy małoletnim ofiarom cywilnym II wojny światowej
2012-03-30 w sprawie budowy obwodnicy miejscowości Łapczyca w ciągu drogi krajowej K4 w ramach projektu drogi ekspresowej S7 oraz budowy łącznika autostradowego w miejscowości Bochnia łączącego autostradę A4 z drogą krajową K4
2011-12-09 w sprawie braku rozróżnienia w sposobie finansowania badań klinicznych komercyjnych oraz badań klinicznych o charakterze niekomercyjnym w projekcie ustawy z dnia 18 kwietnia 2011 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych