Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jarosław Charłampowicz


Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441 i 3268). Poseł Jarosław Charłampowicz:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Dyskusja nad tym punktem tak naprawdę odbyła się w poprzednim punkcie, kiedy omawialiśmy dwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 14:26

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jarosław Charłampowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam dwa pytania dotyczące kontroli. Wprawdzie obejmują one całość SKOK-ów, ale chciałbym się skupić na tym SKOK, o którym już tutaj dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy, czyli chodzi o SKOK Wołomin.     Pierwsze pytanie dotyczy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-12 11:47

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 09:31

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 15:14

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-24 09:57

Zobacz także:
Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2603). Poseł Jarosław Charłampowicz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zasadniczym celem omawianego projektu jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-27 11:49

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 15:59

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. (druki nr 1887 i 1937). Poseł Jarosław Charłampowicz:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 20:48

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1512 i 1548). Poseł Jarosław Charłampowicz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Platforma Obywatelska popiera poprawki zawarte w uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 23:00

Zobacz także: