Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Janina Okrągły


Data wpływu W sprawie
2013-05-09 w sprawie propozycji nowej formy wsparcia - pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej
2013-04-22 w sprawie wprowadzenia zmian w programie szczepień ochronnych
2013-02-06 w sprawie nauki języka polskiego dzieci polskich emigrantów oraz adaptacji do polskiego systemu edukacyjnego dzieci reemigrantów
2013-01-23 w sprawie projektu rządowego programu "Mieszkanie dla młodych"
2013-01-04 w sprawie planowanego obniżenia odpisu na fundusz socjalny rencistów i emerytów służb mundurowych
2012-11-16 w sprawie leczenia chorych z wrodzonymi wadami metabolizmu
2012-11-16 w sprawie prac reorganizacyjnych dotyczących określenia docelowych siedzib komend oddziałów Straży Granicznej na południu Polski
2012-10-26 w sprawie programu lekowego dotyczącego choroby Pompego
2012-10-25 w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy oddziały wojewódzkie
2012-08-30 w sprawie objęcia subwencją oświatową obowiązkowego wychowania przedszkolnego dzieci 5. i 6. letnich
2012-07-27 w sprawie planowanej likwidacji Gazowni Opolskiej
2012-07-27 w sprawie tragicznej sytuacji finansowej komend Straży Pożarnych w woj. opolskim
2012-05-25 w sprawie budowy obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 42 i 46
2012-05-24 w sprawie dotacji oświatowej na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół stowarzyszeniowych za okres wakacji letnich
2012-05-23 w sprawie terminu kontynuacji budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla
2012-05-11 w sprawie nieprawidłowości i opóźnień przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny
2012-04-23 w sprawie planów budowy Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T w woj. opolskim
2012-04-13 w sprawie świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
2012-03-29 w sprawie zrównania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej z uprawnieniami innych służb mundurowych
2012-03-14 w sprawie tzw. ustawy refundacyjnej
2012-03-14 w sprawie istotnych zastrzeżeń wobec określania warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej
2012-03-14 w sprawie nieprzestrzegania art. 49 tzw. ustawy refundacyjnej przez zobowiązane podmioty
2012-03-14 w sprawie zarządzenia prezesa NFZ nr 81/2011/DSOZ z dnia 4 listopada 2011 r.
2012-03-06 w sprawie stanowiska rządu dotyczącego sytuacji w Tybecie
2011-12-23 w sprawie przepisów określających niezbędne zasoby kadry pielęgniarskiej na oddziałach okulistycznych