Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Janina Okrągły


Data wpływu W sprawie
2014-03-20 w sprawie monitoringu programów "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole"
2014-03-20 w sprawie finansowania zakupu wyposażenia uatrakcyjniającego zajęcia wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie realizowania przez nauczycieli wychowania fizycznego zadań z zakresu zdrowego odżywiania się i stylu życia
2014-03-20 w sprawie programów profilaktyki przedrentowej skierowanych do osób otyłych lub zagrożonych otyłością
2014-03-20 w sprawie monitoringu sposobu żywienia dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych
2014-03-20 w sprawie realizowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadań z zakresu prewencji przed otyłością i leczenia otyłości
2014-03-20 w sprawie realizowania przez nauczycieli nauczania zintegrowanego zadań z zakresu wychowania fizycznego
2014-03-14 w sprawie poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2085)
2014-03-14 w sprawie poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2085) dotyczących kierunku analityki medycznej
2014-02-10 w sprawie realizacji obsługi korespondencji sądów i prokuratur
2014-02-07 w sprawie zasad refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
2014-01-31 w sprawie ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników nowoczesnych urządzeń mobilnych
2014-01-31 w sprawie wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje kolejowe planowane w latach 2014-2020
2014-01-27 w sprawie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej
2014-01-14 w sprawie wyników przeprowadzonej przez NIK dotyczącej kontroli działalności komunalnych oczyszczalni ścieków
2014-01-14 w sprawie wejścia w życie unijnych przepisów, dotyczących zawartości substancji smolistych w żywności
2013-12-18 w sprawie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich
2013-10-14 w sprawie wejścia w życie w dniu 25 października 2013 r. unijnej dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej
2013-09-02 w sprawie wyłączenia z opodatkowania darmowych porad prawnych
2013-05-27 w sprawie wprowadzenia uregulowań dotyczących odwróconej hipoteki
2013-05-27 w sprawie sposobu obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
2013-05-13 w sprawie rozbudowy PGE Elektrowni Opole SA
2013-05-10 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
2013-05-09 w sprawie obowiązku budowy lądowiska przy szpitalnych oddziałach ratunkowych
2013-05-09 w sprawie zmiany zasad finansowania rezydentur w 2013 r.