Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Janina Okrągły


Data wpływu W sprawie
2015-08-24 w sprawie przeprowadzenia kampanii społecznej dotyczącej ukrywania dochodów przez dłużników alimentacyjnych
2015-08-24 w sprawie skuteczniejszej egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych
2015-08-17 w sprawie finansowania i zakończenia budowy stopnia wodnego Malczyce
2015-08-15 w sprawie dotacji podmiotowej dla Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu w 2014 r.
2015-08-15 w sprawie powołania ośrodków kompleksowej terapii leczenia hemofilii
2015-08-15 w sprawie wprowadzenia dla ratownictwa medycznego procedur postępowania wobec chorych na hemofilię oraz Karty Chorego na Hemofilię
2015-08-15 w sprawie "odmrożenia" i podwyżek płac pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
2015-08-14 w sprawie możliwości skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 na budowę i prowadzenie całodobowych domów pomocy społecznej dla osób starszych
2015-07-07 w sprawie refundacji leku riocyguat dla pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym
2015-07-07 w sprawie refundacji leku ewerolimus stosowanego w leczeniu guzów mózgu (SEGA) w przebiegu stwardnienia guzowatego
2015-06-12 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
2015-05-14 w sprawie dofinansowania ze środków publicznych do pomp insulinowych dla dorosłych osób chorych na cukrzycę
2015-04-13 w sprawie nowych metod leczenia raka piersi z nadekspresją receptora HER2
2015-03-31 w sprawie zmian odpłatności materiałów opatrunkowych refundowanych dla chorych na epidermolysis bullosa (pęcherzowe oddzielanie się naskórka)
2015-03-27 w sprawie problemu z uzyskaniem akredytacji EURES przez zobligowane do tego firmy
2015-03-13 w sprawie skuteczniejszej egzekucji zobowiązań dłużników alimentacyjnych oraz przeprowadzenia kampanii społecznej potępiającej ukrywanie dochodów przez osoby zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz dzieci
2015-03-13 w sprawie progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2014-12-22 w sprawie zmian wprowadzonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
2014-12-08 w sprawie finansowania i zakończenia budowy stopnia wodnego Malczyce
2014-11-05 w sprawie refundacji leku Stiripentol stosowanego w leczeniu zespołu Dravet
2014-11-05 w sprawie refundacji leków posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie UE, a jednocześnie niezarejestrowanych w Polsce
2014-11-05 w sprawie finansowania badań dotyczących środków zastępczych prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz sposobu niszczenia produktów uznanych za środki zastępcze
2014-10-27 w sprawie skuteczności karania podmiotów i osób sprzedających środki zastępcze konsumentom
2014-10-01 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia populacji kormorana czarnego
2014-09-29 w sprawie leczenia pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona