Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Bożena Szydłowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 15:10


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Gospodarki (GOS)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druk nr 3292) - uzasadnia Minister Gospodarki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 18:07


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3091), - uzasadnia senator Łukasz Abgarowicz.Pierwsze czytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 12:06


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Ministra Skarbu Państwa w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Skarbu Państwa na 2015 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 12:41


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 3246) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 15:59


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3273).Zaopiniowanie dla Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3221).Rozpatrzenie wniosku o wystąpienie do Marszałka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 10:06


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 2286). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 18:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2015 r.Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2015 r.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 09:20


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) (druk nr 3198) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych i Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 11:31


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3150). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 12:31