Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druki nr 1779 i 1966). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 09:09


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 12:31


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu o: - rządowym projekcie ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r do dnia 21 listopada 2012 r. (druk nr 1907), - senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 17:10


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany planów finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki na 2013 rok.Zaopiniowanie wniosku Ministra Gospodarki w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Kredytu Technologicznego na rok 2013.Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej w ustawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 11:06


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 12:14


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druki nr 1946 i 1972). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 20:04


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (druk nr 1946). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 09:41


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok - kontynuacja.Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779) – głosowanie poprawek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-03 19:07


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1908) - uzasadnia Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 09:13


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 1640) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jacek Brzezinka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-21 10:40