Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Janina Okrągły


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (druk nr 3925) - przedstawia podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 13:10


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286)- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Piotr Cieśliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:58


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (druk nr 3859). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-22 17:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Wybór posła upoważnionego do przedstawienia na posiedzeniu plenarnym Sejmu Sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozpatrzonego i przyjętego przez Komisję Finansów Publicznych w dniu 23 lipca 2015 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-16 13:32


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3434 i 3804).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druki nr 3644 i 3871).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 15:30


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie „Informacji o realizacji Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015 w roku 2014” (druk nr 3484) - przedstawia Minister Środowiska.Rozpatrzenie Informacji o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu „Program dla Odry – 2006” w roku 2014 (druk nr 3547) - przedstawia Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 17:07


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3697) – kontynuacja.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 3843) - uzasadnia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 10:02


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3826). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 11:31


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3824). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 12:01