Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jan Łopata


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druk nr 3966).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 10:30


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 2015 r.Zaopiniowanie wniosku Ministra Gospodarki w sprawie zmian planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2015 r.Zaopiniowanie wniosku Ministra Skarbu Państwa w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Skarbu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:30


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodnicząca Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:31


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 3968).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3970).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-07 17:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w ustawie budżetowej na rok 2015. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-25 12:52


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 3843 i 3900).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, który zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druki nr 3859 i 3944). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:02


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druki nr 3860 i 3945).Zaopiniowanie wniosku Ministra Skarbu Państwa w sprawie zmian w planie finansowym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:30


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286)- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Piotr Cieśliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:32


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (druk nr 3859) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 11:08


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druk nr 3860). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 12:02