Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski


Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-10 17:05

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wsparcie bezpośrednie jest ważnym elementem konkurencyjności rolnictwa. Należy ubolewać, że Polska zgodziła się na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 18:46

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 3331 i 3346). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Nurtuje mnie jedno pytanie, bardzo krótko spróbuję je uzasadnić, dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:33

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 3331 i 3346). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić uwagi do projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 13:21

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3203 i 3306). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dla mnie wsparcie organizacji rolniczych w dobrym reprezentowaniu polskich rolników w Brukseli jest oczywiste i będę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 11:04

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 3247 i 3307). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Produkcja rolnicza jest obarczona ogromnym ryzykiem. Ryzyka te są... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 09:52

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 16:30

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:55

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

28 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 3148 i 3164). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiedzialność za sytuację epizootyczną na swoim terenie ponosi oczywiście państwo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:50

Zobacz także:Poseł Jan Krzysztof Ardanowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druki nr 3138 i 3170). Poseł Jan Krzysztof Ardanowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja traktuję zapisy tej ustawy nie tylko jako pewną próbę opisu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 09:28

Zobacz także: