Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak


Data wpływu W sprawie
2015-07-09 w sprawie potrzeby rozszerzenia profilaktyki zakażeń wirusem RSV u dzieci z wadami serca
2015-07-07 w sprawie leczenia zaburzeń odżywiania, w szczególności bulimii i kompulsywnego objadania się
2015-05-18 w sprawie egzaminu szóstoklasisty
2015-03-25 w sprawie organizacji roku szkolnego w zakresie kalendarza ferii zimowych
2015-02-10 w sprawie skażonej paszy ekologicznej zakupionej przez polskich rolników u niemieckiego producenta
2015-02-10 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego sprzedaży bezpośredniej
2014-07-11 w sprawie włączenia do "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" programu dotyczącego walki z nowotworami głowy i szyi
2014-07-11 w sprawie stanu szlaków turystycznych w Polsce i zabezpieczenia środków na oznakowanie szlaków turystycznych
2014-06-24 w sprawie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego
2013-10-09 w sprawie ubezpieczeń dzieci w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty
2013-04-22 w sprawie ewentualnych zmian wagi subwencyjnej na uczniów klas sportowych
2013-04-22 w sprawie ewentualnych zmian w ustawie o działalności organizacji pożytku publicznego
2013-04-15 w sprawie opłaty produktowej wynikającej z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
2013-02-19 w sprawie projektu deregulacji zawodu przewodnika górskiego
2013-02-12 w sprawie koncepcji dotyczącej zmian finansowania polskiego sportu oraz zasad szkolenia młodzieży
2013-02-05 w sprawie zakazu wyjazdów zagranicznych wprowadzonego w programie SMS oraz ACSS
2013-01-24 w sprawie zmiany przepisów przyznających subwencję oświatową gminie na uczniów niepełnosprawnych
2012-11-15 w sprawie polityki kadrowej obowiązującej zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
2012-11-12 w sprawie reorganizacji Straży Granicznej na południu Polski
2012-10-12 w sprawie możliwości wprowadzenia ulg podatkowych dla przedsiębiorców przekazujących darowizny na działalność sportową
2012-10-12 w sprawie planów zmierzających do polepszenia wyników polskiej reprezentacji na przyszłych igrzyskach olimpijskich
2012-04-27 w sprawie jednolitej interpretacji kryteriów kwalifikacyjnych pojazdów zabytkowych do kodu CN 9705 0000 Nomenklatury Scalonej
2012-04-11 w sprawie wyceny świadczeń stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej w woj. małopolskim
2012-03-14 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym instruktora sportu, trenera klasy II, klasy I oraz mistrzowskiej
2012-02-15 w sprawie zajęć wychowania fizycznego dla klas I-III