Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Jadwiga Wiśniewska


Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie poselskiego wniosku o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków (druk nr 2022). Poseł Jadwiga Wiśniewska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przysłuchuję się tej debacie, wystąpieniom klubowym i ze smutkiem pragnę skonstatować po raz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 14:06

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1825) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1897). Poseł Jadwiga Wiśniewska:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 13:07

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1825) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1897). Poseł Jadwiga Wiśniewska:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-15 10:58

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1669) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1801). Poseł Jadwiga... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 20:38

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1669) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1801). Poseł Jadwiga... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 20:34

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 758 i 1773). Poseł Jadwiga Wiśniewska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Temat... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 22:08

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jadwiga Wiśniewska:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Zgadzam się z opinią pani radnej Połedniok, która powiedziała, że Platforma traktuje Polskę jak łup wojenny, bo patrząc na brak strategii choćby właśnie w górnictwie i to, w jaki sposób zarządzacie tą strategiczną dziedziną... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-11 12:02

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jadwiga Wiśniewska:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Jednym z objawów aktywności międzynarodowej rządów Prawa i Sprawiedliwości było powierzenie Polsce organizacji COP14 w Poznaniu w 2008 r. Przypomnę, że miał to być pierwszy okres rozliczeń protokołu z Kioto, a Polska była w tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-27 09:45

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 24 października 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji - ˝Ratuj maluchy i starsze dzieci też˝ (druk nr 1635). Poseł Jadwiga Wiśniewska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Koalicja... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-25 18:33

Zobacz także:Poseł Jadwiga Wiśniewska - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jadwiga Wiśniewska:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Celem zmian ma być zwiększenie efektywności działania urzędów pracy, tak państwo mówicie, i lepsze dostosowanie oferty pracy dla bezrobotnych. Wiemy, że średni czas poszukiwania pracy przez bezrobotnego wyniósł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 22:49

Zobacz także: