Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Jacek Żalek


Data wpływu W sprawie
2015-10-01 w sprawie unikania płacenia podatków przez zagraniczne spółki
2015-09-09 w sprawie statusu prawnego biur poselskich i senatorskich
2015-08-11 w sprawie utrudnień przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej przez spółki kolejowe
2015-07-31 w sprawie podlaskiego odcinka drogi krajowej nr 19
2015-07-23 w sprawie wadliwej interpretacji przez urzędników ARiMR danych z systemu identyfikacji i rejestracji działek rolnych (LPIS)
2015-05-29 w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
2015-05-27 w sprawie utrudnień stwarzanych przez spółki kolejowe podczas uzgadniania dokumentacji projektowej
2015-03-27 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tyś. pracowników
2015-03-27 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-02-19 w sprawie wspierania mediów dla ludności niepolskojęzycznej
2015-02-19 w sprawie nieuwzględnienia DK nr 16 w rządowym "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023"
2014-12-31 w sprawie utrudnień przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i zatwierdzaniu projektu budowlanego
2014-12-01 w sprawie utrudnień przy załatwianiu spraw związanych z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu omawianych na naradach koordynacyjnych
2014-12-01 w sprawie utrudnień przy przyłączaniu odbiorców usług do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
2014-10-13 w sprawie wymogu odręcznego sporządzania projektu zagospodarowania terenu
2014-09-12 w sprawie niweczenia skutków tzw. ustawy deregulacyjnej
2014-08-29 w sprawie liczby aborcji przeprowadzonych w Polsce w 2012 r.
2014-06-27 w sprawie rosnącej populacji dzików w strefie buforowej utworzonej w związku z afrykańskim pomorem świń
2014-06-09 w sprawie polskich rezerw złota znajdujących się w Wielkiej Brytanii
2014-06-02 w sprawie zasad przeprowadzania inspekcji obcych statków powietrznych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych
2014-05-27 w sprawie utrudnień przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę i zatwierdzaniu projektu budowlanego
2014-05-02 w sprawie umowy o wymianie międzyuczelnianej między Polską a Katarem
2014-03-24 w sprawie odpowiedzialności banków za niepoprawne zrealizowanie wypłat w bankomatach i wpłat we wpłatomatach
2014-03-13 w sprawie listu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wysłanego w dniu 26 lutego 2014 r. do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast odnoszącego się do wątpliwości, które pojawiły się w świetle medialnych doniesień o konieczności dostarczenia przez rodziców 6-letnich dzieci opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych w przedmiocie gotowości szkolnej 6-latków
2014-02-13 w sprawie działalności przedstawicieli koncernów farmaceutycznych