Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jacek Tomczak


Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 20:14

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 08:50

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 3233 i 3278). Poseł Jacek Tomczak:     Chciałbym grzecznościowo podziękować wszystkim, którzy pracowali nad tym projektem. Myślę, co było ważne w pracach podkomisji, że staraliśmy się znaleźć wspólne stanowisko w tej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 10:23

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 3233 i 3278). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałem tylko podkreślić, że ten projekt, cała zmiana, jest odpowiedzią Komisji Infrastruktury na bardzo palący problem, który dotyczy kwestii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 10:11

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz: nie możemy traktować uprawnienia do tego, czy komuś przysługuje zwrot, czy nie, zależnie od tego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 08:31

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do sprawozdawcy. Czy Senat rozważał, czy nie powinno się w tym projekcie ustawy przewidzieć od razu możliwości wyliczenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 08:11

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiamy dzisiaj projekt ustawy zmieniający ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Projektowana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-22 22:25

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2963). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy i w jakim zakresie rozwiązania przyjęte w projektowanej nowelizacji odpowiadają kierunkowi zmian, jaki ukształtował się w rozwiązaniach prawnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 14:15

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druki nr 2709 i 2980). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Proponowana ustawa określa standardy w zakresie utrzymania zwierząt i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 21:05

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2769 i 2951). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu ustawy podniesiono, iż... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 20:41

Zobacz także: