Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jacek Tomczak


Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy Prawo pocztowe (druki nr 801 i 890). Poseł Jacek Tomczak:     Pani minister, prosiłbym o wyjaśnienie. Rzeczywiście jest bardzo jednoznaczna opinia, w której stwierdza się, że poprawki przyjęte przez Komisję Infrastruktury są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 20:20

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy Prawo pocztowe (druki nr 801 i 890). Poseł Sprawozdawca Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie Komisji Infrastruktury, druk nr 890, na temat rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe, druk nr 801.     Projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 18:49

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 23 listopada 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy Prawo pocztowe. Poseł Sprawozdawca Jacek Tomczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania wniesiono 19 poprawek w celu rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury. Komisja Infrastruktury wnosi o przyjęcie 8 poprawek: 2., 5., 6., 10., 11., 12., 13. i 19., a... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-27 15:29

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 24 października 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe (druk nr 801). Poseł Jacek Tomczak:     Wysoka Izbo! W dniu 8 października 2012 r. prezes Rady Ministrów skierował do Sejmu projekt ustawy Prawo pocztowe. Na konieczność uchwalenia przedłożonej przez prezesa Rady Ministrów regulacji decydujący wpływ ma przyjęcie przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-25 00:10

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 24 października 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe (druk nr 801). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zawartej w projekcie ustawy definicji przesyłki kurierskiej wskazano konstruktywne elementy tego rodzaju przesyłek. Zdefiniowanie przesyłki kurierskiej służy w zamierzeniu wnioskodawców zwolnieniu operatorów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-25 00:10

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (druki nr 634 i 712). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj możemy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-29 09:58

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 13 września 2012 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 609). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Złożony w Wysokiej Izbie projekt zakłada swoistą rewolucję w polskim systemie finansowania partii politycznych. Likwidacji mają... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Radzie Fiskalnej (druk nr 611). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedłożony projekt ustawy przewiduje powołanie nowego organu państwa właściwego w sprawach kontroli oraz opiniowania polityki rządu w zakresie finansów publicznych. Rada Fiskalna ma stać się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 606). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku uzasadnienia do projektu ustawy czytamy między innymi, że nadszedł czas zakończenia rozliczeń z okresem PRL. Trudno... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-12 23:57

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:    2. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. (druk nr 65) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 173).    3. Informacja prezesa Instytutu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-12 22:22

Zobacz także: