Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jacek Tomczak


Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1685, 1939 i 1939-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Jacek Tomczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W trakcie posiedzenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 19:40

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1243) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1740). Poseł Jacek Tomczak:     Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadzi szereg spraw przed... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-09 08:12

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

24 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1243) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1740). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-09 07:57

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1685 i 1939). Poseł Jacek Tomczak:     Dziękuję bardzo za wspólną troskę o rozwiązanie tego problemu. Widzę, że problem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 09:23

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1685 i 1939). Poseł Jacek Tomczak:     Ten projekt ustawy, dotyczący wyroku Trybunału Konstytucyjnego, rozwiązuje w jakiś,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 08:54

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1685 i 1939). Poseł Sprawozdawca Jacek Tomczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-07 08:40

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druki nr 1421 i 1721). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Liczba nieprawdziwych argumentów, jakie padły ze strony PiS, wymaga jednak prowadzenia pewnej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-30 13:49

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Jacek Tomczak:     Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni Państwo! System viaTOLL niewątpliwie radykalnie uporządkował kwestię systemu opłat za korzystanie z dróg krajowych. Oczywiście przy wprowadzaniu tak dużego systemu pewnie nie dało się nie popełnić błędów. Mnie interesuje, w jakim trybie i w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 16:15

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych ˝Rodzina na swoim˝ oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (druk nr 1257) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-25 22:36

Zobacz także:Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy Prawo pocztowe (druki nr 801 i 890). Poseł Jacek Tomczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ażeby uspokoić mojego kolegę z Komisji Infrastruktury, chciałbym powiedzieć, że już dzwoniłem do Komisji Infrastruktury po to, żeby upewniono się, czy opinia MSZ została wszystkim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 21:27

Zobacz także: