Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jacek Świat


Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-28 14:43

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (cd.) Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 21:13

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 17:50

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 12:16

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-31 12:14

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 12:02

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,   - poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 13:53

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,   - poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 09:05

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,   - poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 08:49

Zobacz także:Poseł Jacek Świat - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury. Poseł Jacek Świat:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Myśmy tę sprawę wyjaśnili co prawda podczas obrad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-23 15:56

Zobacz także: