Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk


Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-07 18:54Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-07 18:37Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 17:25Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus" Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 13:57
Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 17:01Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2648 i 2670). Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 21:00Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

33 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2013 (druk nr 2537) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2575) Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:     Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Szanowny Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 19:18Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013 (druk nr 2385) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2467). Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani Prezes! Wysoka Izbo! Ze sprawozdaniem z działalności Sądu Najwyższego w 2013 r. zapoznali się członkowie Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 16:17Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 2274) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2458). Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Rzecznik! Panowie Ministrowie! Klub... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 14:43