Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk


Data wpływu W sprawie
2015-05-26 w sprawie przywłaszczenia przez Bank M. SA kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych klientów banku
2014-05-09 w sprawie udostępnienia leku Trastuzumab (Herceptin) pacjentkom, u których w badaniu histopatologicznym stwierdzi się przerzuty do więcej niż 9 węzłów chłonnych pachowych