Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Zwracają się do nas pacjenci z pytaniami dotyczącymi możliwości refundacji leku riocyguat dla osób z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym.

Organizacje pacjenckie szacują, że około 170 chorych czeka na ten lek nie mając żadnej innej opcji leczenia. Trzeba podkreślić, że postępy w leczeniu nadciśnienia płucnego w ostatnich latach są ogromne. Dzięki wprowadzeniu nowych leków na przykład w tętniczym nadciśnieniu płucnym, choroba ta nie jest już wyrokiem, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Chorzy mogą żyć znacznie dłużej i w lepszej kondycji uczestniczyć w życiu społecznym i w życiu swoich rodzin.

W związku z tym uprzejmie prosimy pana ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie były przyczyny nie objęcia refundacją leku riocyguat dla pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym?

2. Czy planuje się włączenie do refundacji leku riocyguat dla pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym?

3. Na ile jest szacowana liczba chorych, którzy kwalifikowaliby się do leczenia tym lekiem i na ile szacowane byłyby koszty leczenia?

Z poważaniem,

Janina Okrągły

Barbara Czaplicka