Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Ruda Śląska, 28 stycznia 2015 r.

W związku z sytuacją KWK Kazimierz-Juliusz, której trudne położenie doprowadziło do wprowadzenia przez Sejm poprawek do Ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Wedle ustawy KWK Kazimierz-Juliusz otrzymała 120 mln zł na spłatę długów, a kolejne 160 mln zł ma zostać przeznaczone na jej likwidację. Plan działania dla KWK Kazimierz-Juliusz przewidywał sprzedaż kopalni Spółce Restrukturyzacji Kopalń.

Na początku listopada 2014 roku kopalnia węgla kamiennego Kazimierz – Juliusz w Sosnowcu, będąca dotychczas własnością Katowickiego Holdingu Węglowego została sprzedana za symboliczna złotówkę plus VAT (1,23 zł) Spółce Restrukturyzacji Kopalń.

Ponadto zaznaczyć trzeba, że mieszkania zakładowe należące do KWK Kazimierz-Juliusz maja zostać sprzedane najemcom. To od wielu lat polityka prowadzona przez SRK,
w momencie przejęcia kopalni. Sprzedaż mieszkań zakładowych ma rozpocząć się w 2015 roku i służyć pokryciu zobowiązań kopalni wobec dłużników.

Szanowny Panie Ministrze ze względu na powyższe zwracam się do Pana następującymi pytaniami:

  1. Co dziej się z mieszkaniami zakładowymi?

  2. Jaka kwota, z przyznanych kopalni na spłatę długów 120 mln zł, została pobrana przez komornika tytułem opłat komorniczych?

    Poseł na Sejm RP

    Grzegorz Tobiszowski