Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Minister! Uczelnie wyższe, by pozyskać środki unijne w ramach EFS w latach 2014-2020, będą musiały wyłożyć 10% wkładu własnego danego projektu. Jak podaje ˝Rzeczpospolita˝, system finansowania uczelni jest tak skonstruowany, że większość środków, którymi dysponują, może być przeznaczona tylko na określone cele. Szkoły wyższe wydatkują je na kształcenie studentów, wypłatę stypendiów, badania naukowe. Ponadto przychody własne, jak wskazują rektorzy, również nie mogą być źródłem wkładu własnego do projektów unijnych.

   Rektorzy apelują o zrezygnowanie w przypadku uczelni publicznych z konieczności uiszczania wkładu własnego. W poprzedniej perspektywie w ramach środków EFS mogły bez wkładu własnego ubiegać się o dofinansowanie na projekty wzmacniające potencjał dydaktyczny uczelni. Dzięki tym środkom nawiązywały współpracę z przedsiębiorcami czy oferowały studentom staże i praktyki studenckie.

   W związku z taką sytuacja zwracamy się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

   1. Jakie środki, będące w dyspozycji uczelni publicznych, mogą stanowić wkład własny do projektów EFS na lata 2014-2020?

   2. Czy ministerstwo zamierza zrezygnować, w przypadku uczelni publicznych, z konieczności uiszczania wkładu własnego przy tych projektach?

   Z poważaniem

   Poseł Maciej Orzechowski oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 15 września 2014 r.