Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana Rajmunda Millera, posła na Sejm RP, oraz grupy posłów w sprawie monitoringu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programów ˝Szklanka mleka˝ i ˝Owoce w szkole˝ (SPS-023-25511/14), uprzejmie informuję.

   ˝Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych˝ (˝Szklanka mleka˝) i ˝Owoce w szkole˝ to programy ustanowione przez Komisję Europejską w ramach wspólnej polityki rolnej, realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Minister edukacji narodowej promuje założenia i upowszechnia wśród uczniów i nauczycieli wiedzę na temat obu programów.

   Celem programu ˝Szklanka mleka˝ jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku ich konsumpcji. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu ˝Szklanka mleka˝. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. Od początku realizacji programu dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 mld szklanek mleka. Obecnie Komisja Europejska prowadzi działania mające na celu zwiększenie edukacyjnej roli tego programu wśród uczniów.

   Głównym celem programu ˝Owoce w szkole˝ jest m.in. trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania. W roku szkolnym 2012/2013 w programie uczestniczyło ponad 10,4 tys. szkół podstawowych, w których owoce i warzywa spożywa ponad 950 tys. uczniów klas I-III (ok. 86% dzieci z grupy docelowej).

   Oprócz udostępniania owoców i warzyw dzieciom obowiązkowo w ramach programu ˝Owoce w szkole˝ prowadzone są działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym, których celem jest kształtowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych oraz propagowanie wiedzy o rolnictwie. Na zlecenie Agencji Rynku Rolnego, Instytut Żywności i Żywienia przeprowadził ocenę realizacji programu w roku szkolnym 2010/2011, która wykazała, że program ˝Owoce w szkole˝ jest skutecznym narzędziem będącym w dyspozycji szkół, pozwalającym stopniowo kształtować zwyczaje żywieniowe dzieci i wpływać na ich dietę, a w szczególności zwiększać spożycie owoców i warzyw. Przeprowadzone badania wykazały, że program ˝Owoce w szkole˝ przyczynił się m.in. do:

   - wzrostu spożycia owoców i warzyw przez dzieci uczestniczące w programie,

   - wzrostu wiedzy dzieci na temat prawidłowego żywienia,

   - zwiększenia częstotliwości podawania przez rodziców dzieciom uczestniczącym w programie owoców między posiłkami i warzyw do szkoły.

   Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonej oceny programu dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl).

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Tadeusz Sławecki

   Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r.