Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! Jak informuje prasa, w Polsce Policja używa ok. 2000 ręcznych radarów, zwanych potocznie ˝suszarkami˝, jednak kierowcy najczęściej nie zgadzają się z wynikami pomiarów dokonanymi za pomocą tych urządzeń. Wg ostatnich doniesień prasowych część z urządzeń została wyprodukowana z myślą o innych rynkach zbytu niż polski, a radary Iskra, które nie identyfikują pojazdu, którego mierzą prędkość, używane są niezgodnie z prawem.

   W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

   1. Jaka liczba urządzeń rejestrujących prędkość pojazdów pozostaje w zasobach Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej?

   2. Jaki procent wszystkich radarów stanowią radary Iskra?

   3. Średnio przez ile dni w tygodniu oraz ile godzin aparaty te rejestrują prędkość?

   4. Ile wykroczeń miesięcznie rejestrują?

   5. Średnio na jaką kwotę miesięcznie wystawiane są mandaty za wykroczenia zarejestrowane przez te urządzenia?

   6. Ilu właścicieli pojazdów odmówiło przyjęcia mandatów za wykroczenie udokumentowane tymi urządzeniami oraz jaki był powód odmowy?

   7. Czy wszystkie urządzenia posiadają aktualne świadectwo legalizacji?

   Poseł Piotr Chmielowski

   oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r.