Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   W związku z dobiegającymi informacjami o zawarciu wysokich kontraktów menedżerskich pomiędzy członkami Zarządu PKP SA zwracam się do Pana Ministra z zapytaniami:

   1. Czym kierowało się Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako organ zlecający podpisanie tych umów?

   2. Kto zawarł owe umowy w imieniu właściciela?

   3. Czy Pana zdaniem słuszne jest, aby w tak trudnej sytuacji zarządy otrzymywały tak wysokie wynagrodzenia?

   4. Jakie jest najniższe wynagrodzenie w PKP?

   5. Jaka jest średnia płaca w PKP?

   Poseł Grzegorz Tobiszowski

   Ruda Śląska, dnia 28 maja 2013 r.