Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Do naszych biur poselskich napływają wystąpienia samorządów lokalnych zaniepokojonych przebiegiem prywatyzacji Uzdrowiska Wysowa.

   Rada Gminy Uście Gorlickie, na terenie której jest położone to uzdrowisko, w podjętej uchwale wyraża zaniepokojenie prowadzoną procedurą prywatyzacyjną, która może zachwiać podstawami funkcjonowania tej gminy uzdrowiskowej. Samorząd lokalny obawia się, że w przypadku prywatyzacji może dojść do zmiany profilu działalności uzdrowiska, czego konsekwencją będzie poważne ograniczenie zakresu dotychczas świadczonych usług uzdrowiskowo-leczniczych na rzecz usług turystyczno-wypoczynkowych i rehabilitacyjnych.

   Prywatyzacja uzdrowiska może być przyczyną ograniczenia dostępności świadczeń zdrowotnych, ponieważ prywatny właściciel działający - co zrozumiałe - dla osiągnięcia zysku może zaniechać świadczenia mało opłacalnych usług zdrowotnych, a rozwijać usługi turystyczne i wypoczynkowe przynoszące większy dochód. Ponadto prywatyzacja może spowodować zmonopolizowanie dostępu do wód podstawowego surowca leczniczego przez jeden podmiot, ponieważ to spółka uzdrowiskowa jest właścicielem koncesji na wydobywanie wód leczniczych.

   Wobec powyższego kierujemy do Pana Ministra następujące pytania:

   1. Dlaczego pomimo wcześniejszych obietnic składanych samorządom lokalnym Pan Minister zrezygnował z możliwości komunalizacji uzdrowisk? Czy samorządy lokalne nie są podmiotami, którym zależy na dobrej kondycji i właściwym funkcjonowaniu uzdrowisk?

   2. Dlaczego gminie Uście Gorlickie nie dano szansy na uzyskanie wpływu na majątek będący najistotniejszym czynnikiem jej rozwoju?

   3. Dlaczego Pan Minister wprowadza ryzyko ograniczenia dostępności świadczeń uzdrowiskowo-leczniczych?

   4. Czy Pan Minister spodziewa się - w sytuacji spowolnienia gospodarczego - uzyskania dobrej ceny za prywatyzowany majątek Uzdrowiska Wysowa?

   5. Czy jest możliwe - wobec zainteresowania komunalizacją Uzdrowiska Wysowa przez województwo małopolskie - przerwanie procesu prywatyzacji i podjęcie rozmów z samorządem województwa w sprawie komunalizacji uzdrowiska?

   Posłowie Anna Paluch

   i Piotr Naimski

   Warszawa, dnia 23 listopada 2012 r.