Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

   Szanowny Panie Ministrze! W związku z docierającymi sygnałami od byłych żołnierzy, którzy w okresie PRL-u w ramach zastępczej służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, gdzie pracując w katorżniczych warunkach, wielu straciło życie lub zostało inwalidami, składam interpelację w sprawie włączenia byłych żołnierzy górników do katalogu uprawnionych do korzystania z art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

   Ustawą z dnia 2 wrześnie 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. 1994 Nr 111, poz. 537) oraz ustawą z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 902) uznaje się, że przymusowe zatrudnianie żołnierzy zastępczej służby wojskowej w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu stanowiło szczególny rodzaj represji. Na mocy tych ustaw żołnierzom górnikom przyznano dodatek w wysokości dodatku kombatanckiego. Niestety osoby te nie mogą korzystać z przywilejów zawartych w ustawie o kombatantach, a żołnierze górnicy, którzy w wyniku represji politycznych i przymusowej pracy w kopalniach, są inwalidami i z tego tytułu pobierają rentę wojskową, nie mogą korzystać z art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) - nie mogą korzystać z pełnej refundacji leków.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy istnieje możliwość pełnej refundacji leków dla żołnierzy górników, którzy w ramach zastępczej służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach?

   Z poważaniem

   Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec

   Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r.