Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 8793
w sprawie ujednolicenia praktyk bankowych w zakresie wpływu śmierci konsumenta na zawarte umowy rachunku bankowego i kredytu konsumenckiego


Zapytanie:

Data wpływu
2012-09-11
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-09-27
Ogłoszono na posiedzeniu nr 22

Odpowiedź

Data wpływu
2012-10-05
Odpowiadający
Wojciech Kowalczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data ogłoszenia
2012-10-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 23