Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 8493
w sprawie sposobu ekologicznie bezpiecznego postępowania z odpadami z procesów oczyszczania spalin w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych i konieczności wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących procedur badania takich odpadów przed ich ewentualnym skierowaniem do składowania


Zapytanie:

Data wpływu
2012-08-30
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-09-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 21

Odpowiedź

Data wpływu
2012-10-02
Odpowiadający
Piotr Grzegorz Woźniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2012-10-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 23