Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 726
w sprawie przepisów określających niezbędne zasoby kadrowe na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci


Zapytanie:

Data wpływu
2011-12-23
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-01-12
Ogłoszono na posiedzeniu nr 5

Odpowiedź

Data wpływu
2012-01-27
Odpowiadający
Marek Haber - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2012-02-16
Ogłoszono na posiedzeniu nr 8