Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 5995
w sprawie włączenia byłych żołnierzy górników, którzy w okresie PRL-u w ramach służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, do katalogu uprawnionych do korzystania z art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Zapytanie:

Data wpływu
2012-06-25
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-07-12
Ogłoszono na posiedzeniu nr 18

Odpowiedź

Data wpływu
2012-07-25
Odpowiadający
Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2012-08-30
Ogłoszono na posiedzeniu nr 20