Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 4644
w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o działalności leczniczej


Zapytanie:

Data wpływu
2012-05-09
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-05-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 15

Odpowiedź

Data wpływu
2012-06-08
Odpowiadający
Aleksander Sopliński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Data ogłoszenia
2012-06-14
Ogłoszono na posiedzeniu nr 16