Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 3911
w sprawie zmian w przepisach o czasie pracy


Zapytanie:

Data wpływu
2012-04-12
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-04-26
Ogłoszono na posiedzeniu nr 13

Odpowiedź

Data wpływu
2012-05-04
Odpowiadający
Radosław Mleczko - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2012-05-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 15