Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 34191
w sprawie finansowania i zakończenia budowy stopnia wodnego Malczyce


Zapytanie:

Data wpływu
2015-08-17
Lista adresatów
Data wysłania
2015-08-26

Prośba o przedłużenie terminu odpowiedzi

Data wpływu
2015-09-15
Lista adresatów
Dorota Niedziela - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

Odpowiedź

Data wpływu
2015-09-28
Odpowiadający
Dorota Niedziela - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska