Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 34190
w sprawie dotacji podmiotowej dla Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu w 2014 r.


Zapytanie:

Data wpływu
2015-08-15
Lista adresatów
Data wysłania
2015-08-26