Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 34187
w sprawie "odmrożenia" i podwyżek płac pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych


Zapytanie:

Data wpływu
2015-08-15
Lista adresatów
Data wysłania
2015-08-26

Odpowiedź

Data wpływu
2015-09-10
Odpowiadający
Jan Grabiec - podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Odpowiedź

Data wpływu
2015-09-14
Odpowiadający
Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów