Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 34184
w sprawie możliwości skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 na budowę i prowadzenie całodobowych domów pomocy społecznej dla osób starszych


Zapytanie:

Data wpływu
2015-08-14
Lista adresatów
Data wysłania
2015-08-26

Odpowiedź

Data wpływu
2015-09-25
Odpowiadający
Paweł Orłowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju