Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 33856
w sprawie zaświadczeń o samodzielności lokali wydawanych w drodze decyzji administracyjnych przez wydziały architektury w poszczególnych starostwach


Zapytanie:

Data wpływu
2015-07-21
Lista adresatów
Data wysłania
2015-08-04

Odpowiedź

Data wpływu
2015-08-20
Odpowiadający
Paweł Orłowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju