Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 33679
w sprawie projektowanych rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw


Zapytanie:

Data wpływu
2015-07-13
Lista adresatów
Data wysłania
2015-07-16

Odpowiedź

Data wpływu
2015-07-27
Odpowiadający
Anna Nemś - sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki