Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 33675
w sprawie aktualnej liczby pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów


Zapytanie:

Data wpływu
2015-07-14
Lista adresatów
Data wysłania
2015-07-23

Odpowiedź

Data wpływu
2015-07-30
Odpowiadający
Przemysław Kuna - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych