Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 33083
w sprawie ograniczenia możliwości systemowego, horyzontalnego wsparcia miast subregionalnych z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko"


Zapytanie:

Data wpływu
2015-06-09
Lista adresatów
Data wysłania
2015-06-19

Odpowiedź

Data wpływu
2015-07-10
Odpowiadający
Waldemar Sługocki - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju