Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 32875
w sprawie przywłaszczenia przez Bank M. SA kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych klientów banku


Zapytanie:

Data wpływu
2015-05-26
Lista adresatów
Data wysłania
2015-05-29

Odpowiedź

Data wpływu
2015-06-19
Odpowiadający
Izabela Leszczyna - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów