Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 32798
w sprawie wskaźnika ograniczenia odpadów biodegradowalnych nieuwzględniającego wzrostu liczby ludności, na przykładzie gm. Michałowice


Zapytanie:

Data wpływu
2015-05-20
Lista adresatów
Data wysłania
2015-05-28

Odpowiedź

Data wpływu
2015-06-15
Odpowiadający
Janusz Ostapiuk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska