Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 32774
w sprawie możliwości zmniejszenia etatu nauczyciela mianowanego, któremu zostało mniej niż 4 lata do ustawowego wieku emerytalnego


Zapytanie:

Data wpływu
2015-05-18
Lista adresatów
Data wysłania
2015-05-22

Odpowiedź

Data wpływu
2015-06-02
Odpowiadający
Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej