Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 3221
w sprawie prywatyzacji ZEW Niedzica


Zapytanie:

Data wpływu
2012-03-16
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-03-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 11

Odpowiedź

Data wpływu
2012-04-10
Odpowiadający
Tomasz Lenkiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Data ogłoszenia
2012-04-26
Ogłoszono na posiedzeniu nr 13