Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 31832
w sprawie regulacji prawnej w zakresie technologii RFID


Zapytanie:

Data wpływu
2015-03-17
Lista adresatów
Data wysłania
2015-03-31