Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 31805
w sprawie regulacji prawnej technologii monitoringu wizyjnego


Zapytanie:

Data wpływu
2015-03-17
Lista adresatów
Data wysłania
2015-03-24

Odpowiedź

Data wpływu
2015-04-20
Odpowiadający
Grzegorz Karpiński - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych